COVID-19 info

Oled teretulnud meie hotelli. Selleks, et meie kohtumine oleks turvaline, oleme kasutusele võtnud täiendavad ettevaatusabinõud ja teeme omalt poolt kõik, et meie hotelli külastus oleks sulle mõnusalt kodune ja meeldiv.

  • Peame rangelt kinni Terviseameti poolt seatud reeglitest ning kõik meie töötajad on vastavalt koolitatud.
  • Peseme ja desinfitseerime käsi ja oleme loonud sellised võimalused avalikes ruumides ka külastajatele.
  • Puhastame kõiki üldkasutatavaid pindu regulaarselt desifintseerimisvahendiga.
  • Peale külalise lahkumist desinfitseerime kõik pinnad ja tuulutame toa.
  • Hoiame distantsi ning võimalusel oleme mööbli avalikul alal paigutanud kahe meetrise vahega.

Tervis on inimese kalleim vara.

Palume sul veenduda, et hotelli külastades oleksid ilma haigusnähtudeta ja täiesti terve. Hoia distantsi, pese ja desinfitseeri käsi!

Kohtumiseni!